Chape is een mengsel van zand, cement en water en wordt aangebracht tussen de betonplaat en de vloerbedekking zoals linoleum, laminaat, parket of tegelvloer. Chape wordt bij voorkeur geplaatst indien de woning winddicht is.
Op de betonplaat komen buizen en leidingen te liggen en alvorens de afwerklaag in chape kan aangebracht worden dient deze te worden uitgevlakt.
Dit kan door middel van een uitvlakkingslaag of een thermische isolatielaag.